Menu
Nieuws

Verlanding in petgaten, speerpunt voor natuurherstel

De verlanding in laagveengebieden vindt nauwelijks meer plaats. Waardevolle verlandingsvegetaties zijn verouderd. Dat is jammer, want ze zijn essentieel voor natuurherstel. Beheerders vragen zich af waarom verlanding stagneert. Waterkwaliteit lijkt een rol te spelen bij verlanding.

false