Menu
Nieuws

Verliesposten mineralenkringloop in beeld

De afgelopen 20 jaar zijn de stikstof- en fosfaatverliezen uit de landbouw sterk teruggedrongen, maar het kan beter. Via recycling kan meer teruggewonnen worden. En door precisiebemesting of precisievoeding kan de benutting van mineralen ook beter.

false