Project

Vermaatschappelijking natuur

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Burgerinitiatieven, groene leefomgeving, natuurbeleid
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
In dit project gaat het met name om het voeden en leren van discussies en kennisuitwisseling over burgerinitiatieven en beleidsdoelen voor de groene leefomgeving. Op basis van bestaande kennis over de interactie tussen burgerinitiatieven en overheidsbeleid in het groene domein willen we de brede discussie voeden die op allerlei maatschappelijke domeinen over dit onderwerp wordt gevoerd. En andersom willen we de leerpunten en handvatten uit deze brede discussie vertalen naar het groene domein.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties