Nieuws

Vermarkting zeldzame hoenderrassen onder druk

De vermarkting van zeldzame hoenderrassen staat onder druk door niet passende wet- en regelgeving. Een workshop en discussie maakte duidelijk dat er behoefte is aan goede marketing en lobby.

Slowfood Nederland en Stichting Zeldzame Huisdierrassen sloten handen ineen na een aantal zorgelijke signalen vanuit zowel poeliers als kleindierhouders waaruit blijkt dat de huidige vermarkting van (zeldzame) hoenderrassen onder grote druk staat en haast onmogelijk wordt gemaakt door onder andere niet passende wet- en regelgeving. Op 10 oktober organiseerden zij samen een workshop ‘slachten en verwerken van gevogelte’ bij poelier Geert van der Kaa van het bedrijf 'de Walnoothoeven'.

Workshop

Voor de workshop waren Slowfood leden en chefkoks, kleindierhouders, en poeliers uitgenodigd. Thema’s die deze dag centraal stonden: de technische stappen in het slachtproces van gevogelte, de wet- en regelgeving, en de kwaliteit van het slachtproces en het product.

Van der Kaa leidt de dag in met het volgende citaat: 'Kip is een duur stukje vlees dat door de massaproductie goedkoop is geworden.' Het verschil tussen een kleinschalige slachterij en een grotere wordt duidelijk in de aflevering van de Keuringsdienst van Waarde over slachten van kippen.

We vervolgen met een bedrijfsfilm over de Walnoothoeven en een toelichting van Van der Kaa over de methode van het droge slachtproces die door de poelier wordt toegepast. Deze vorm van slachten voorkomt besmetting met bacteriën. Het proces van slachten via de gesloten methode is door Hans Krudde in een fotoverslag vormgegeven.

Discussie

Na een deze workshop volgde een discussie over verschillende onderwerpen:

  • De relatief extreem hoge keuringskosten die door kleine ondernemers betaald moeten worden.
  • Regelgeving, verplichte vergunningen en cursussen die zijn opgezet voor de grotere industrie, waar kleine ondernemers niet of bijna niet aan kunnen voldoen.
  • Het te kort aan lobbymogelijkheden om als kleine ondernemers onze stem in Den Haag en Brussel te laten horen.
  • De nieuwe wet- en omgevingsvergunning die vanaf 2019 van kracht gaat, waarbij de gemeenten eigen invulling mogen geven aan de grens van ‘professionele houder’ in aantal dieren.
  • Vraag en aanbod (poeliers en restaurants) die elkaar niet vinden.

Er is behoefte om te werken aan goede marketing om zo meer bekendheid te geven aan dit bijzondere streekproduct. Om meer aandacht te vragen van de overheid, beleidsmakers, en diverse (culinaire) media wordt in het voorjaar van 2017 een benefietdiner georganiseerd. In klein comité worden de kansen van een dergelijk diner uitgedacht en verder uitgewerkt. Geïnteresseerden die graag aansluiten bij de denktank kunnen zich melden via mail.

(Bron foto: Pixabay)