Nieuws

Verminderen drainwater met oog op zuiveringsplicht

Veel glastuinders die in de grond telen, hebben te maken met inzijging. Het drainwater dat zij afvoeren, bestaat voor een fors deel uit grondwater. Met het oog op de zuiveringsplicht zoeken ze naar oplossingen om het volume van drainwater te verminderen

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt- en filterspoelwater

Zuiveringscapaciteit

Voor sommige grondtelers is die verplichting lastig omdat zij door kwel of inzijging erg veel drainwater afvoeren. Het te zuiveren drainwater bestaat voor hen een voor deel uit grondwater dat van elders aangevoerd wordt. Dat is ook het geval bij het leliebedrijf  Quality in Maasdijk. Bij dat bedrijf is naar schatting 80% van het drainagewater niet afkomstig van het bedrijf zelf, maar is grondwater. Zou je al dit drainwater moeten zuiveren, dan heb je een forse zuiveringscapaciteit nodig.

Teler John van Ruijven zoekt daarom met experts van LTO Glaskracht onderzoekers van Wageningen University & Research naar oplossingen om het volume van het drainwater te verminderen. Er zijn drie methoden, zo blijkt uit een artikel in Onder Glas. Je kunt het grondwaterpeil verhogen zodat je minder drainwater hebt, het water opnieuw gebruiken of werken met een dubbele drainage.

Grondwaterstand

Bij een dubbele drainage voert een 50 cm dieper liggende drainagebuis het kwelwater af. De bovenste drainage is dan bedoeld voor bedrijfsgebonden waterafvoer die aan zuiveringsplicht onderhevig is. Het vakblad meldt dat die dubbele drainage te duur is om aan te leggen in een bestaande kas. Ook ziet teler Van Ruijven niets in recirculatie van het water. Hij is beducht voor besmetting met ziekten als Phytophthora en Fusarium. Verhoging van de grondwaterstand lijkt meer perspectief te bieden, zo blijkt uit het artikel 'Vermindering hoeveelheid drain door hogere grondwaterstand leliebedrijf'

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(2)