Nieuws

Vermindering zout, vet en suiker slecht meetbaar

Begin 2014 hebben levensmiddelenfabrikanten afgesproken de gehaltes aan zout, verzadigd vet en suiker (calorieën) in hun producten te verminderen. Het RIVM monitort de voortgang.

Brancheorganisaties in de voedingsindustrie, horeca en catering ondertekenden op 23 januari 2014 het 'Akkoord Verbetering Productsamenstelling zout, verzadigd vet en suiker' met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de hoeveelheid zout, vet en suiker in voedingsmiddelen te verminderen. De gedachte hierachter is dat een gezonder productaanbod het voor consumenten makkelijker maakt om een gezond voedingspatroon te volgen.

Herformuleringsmonitor

Het ministerie van WVS heeft het RIVM gevraagd om de samenstelling van het aanbod van voedingsmiddelen periodiek te monitoren. In 2012 heeft het RIVM samen met het Voedingscentrum en de NVWA de eerste Herformuleringsmonitor uitgevoerd, gericht op veranderingen in natrium en verzadigd vet ten opzichte van de situatie in 2011. Op verzoek van VWS is de Herformuleringsmonitor vanaf 2014 uitgebreid naar suiker en het energiegehalte (calorieën)

Zout

Volgens het akkoord met de voedingsindustrie moet in 2020 het zout in levensmiddelen zover verlaagd zijn, dat iemand gemiddeld niet meer dan de aanbevolen 6 gram per dag binnenkrijgt. Hierin zijn duidelijke verbeteringen te zien. In de Herformuleringsmonitor 2014 van het RIVM staat dat het zoutgehalte in brood sinds 2011 met 21 procent is gedaald. Omdat brood een grote bijdrage levert aan de inname van zout, zorgt de daling van het zoutgehalte in deze categorie op zichzelf al voor naar schatting 5% minder zoutconsumptie.

In kaas is het zoutgehalte gemiddeld ook lager dan in 2011, maar het zoutgehalte verschilt behoorlijk per soort kaas. In vleeswaren voor broodbeleg is het zoutgehalte nog niet gedaald sinds 2011. De vleeswarensector heeft volgens afspraak tot in 2015 de tijd hiervoor. Peulvruchten zoals doperwten of bonen in blik of glas, hebben ook een lager zoutgehalte.

Verzadigd vet en suiker

Het RIVM ziet nog geen verschil in productsamenstelling voor verzadigd vet en suiker voor de productgroepen die voor deze stoffen de grootste bijdrage aan de voeding leveren.


(Bron foto: Thinkstock)