Nieuws

Vernieuwd cursusboek bedrijfsvoeren gewasbescherming

Het vernieuwde cursusboek bedrijfsvoeren gewasbescherming is verschenen. Het cursusboek is bedoeld voor iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt.

Dit cursusboek Bedrijfsvoeren gewasbescherming sluit aan bij het gelijknamige bewijs van vakbekwaamheid. Vanaf 1996 is het vakbekwaamheidsbewijs ‘Bedrijfsvoeren gewasbescherming’ verplicht voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. Met deze regelgeving stelt de overheid zich een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico’s en emissies ten doel. De samenleving vindt bestrijdingsmiddelen risicovol en wil het gebruik en de afhankelijkheid van de middelen verminderen. Kennis van planten, groeiomstandigheden en gewasverzorging is permanent in ontwikkeling en biedt telkens nieuwe mogelijkheden de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Het cursusboek Bedrijfsvoeren gewasbescherming, dat inhoud geeft aan het vakbekwaamheidsbewijs ‘Bedrijfsvoeren gewasbescherming’, is bedoeld voor iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, zoals beheerders of eigenaren van landbouwloonbedrijven of groenvoorzieningsbedrijven en (verkoop)adviseurs. De uitgave bestaat uit zes hoofdstukken waarin onder andere het herkennen van ziekten, plagen en onkruiden, geïntegreerd telen en chemische gewasbescherming aan de orde komen. Ook het gebruik van spuitapparatuur en een planmatige aanpak van gewasbescherming zijn onderwerpen van dit cursusboek. Tussen de theorie door staan vragen die helpen deze te verwerken. Elk hoofdstuk sluit af met een praktische opdracht die teeltspecifiek kan worden uitgevoerd.

Het boek is beschikbaar via de webshop van het Ontwikkelcentrum

(Bron foto: Silo)