Nieuws

Vernieuwd Handboek melkveehouderij 2016

Het nieuwste Handboek Melkveehouderij ontsluit nieuwe kennis over onder andere graslandbeheer, rundveeverbetering of diergezondheid. Het handboek is digitaal beschikbaar en voor iedereen toegankelijk.

Het handboek melkveehouderij, dat elk jaar wordt geactualiseerd, is een naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de melkveehouderij. Niet alleen voor melkveehouders en adviseurs, maar ook docenten en studenten. De inhoud van het handboek is gebaseerd op recent onderzoek.

Nieuwe kennis

Het handboek is geactualiseerd en in sommige gevallen is nieuwe kennis toegevoegd. Zo is bij het hoofdstuk bodem en water kennis over het woelen van blijvend grasland toegevoegd. En bij het hoofdstuk bemesting is de informatie over de samenstelling en werking dierlijke mest geactualiseerd. Bovendien vind je er kennis over effectieve organische stof.

Internet

Je vindt in het handboek niet alleen basisinformatie voor optimale bedrijfsvoering, maar ook verwijzingen naar informatie, publicaties en tools op internet. Zo kun je de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s makkelijk vinden. Het handboek is digitaal gratis beschikbaar. En wie liever een papieren versie wil, kan het handboek aanschaffen in de webshop van Anoda.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, Foto Lisa Kat)