Nieuws

Vernieuwd handboek melkveehouderij 2017

Het nieuwste Handboek Melkveehouderij ontsluit nieuwe kennis over onder andere bodem, bemesting en veevoeding. Het handboek is digitaal beschikbaar en voor iedereen toegankelijk.

Het Handboek Melkveehouderij, dat elk jaar wordt geactualiseerd, is het naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de melkveehouderij: melkveehouders, adviseurs, docenten en studente. De inhoud van het handboek is gebaseerd op actuele kennis en recente onderzoeksresultaten. Zo vind je er kennis over de verzorging en bemesting van grasland, onkruidbestrijding, voederwaardeprijzen, rundveeverbetering en diergezondheid.

Nieuwe kennis

Het handboek is geactualiseerd. Zo zijn link naar internetsites aangepast en is nieuwe kennis toegeveogd. Bij het hoofdstuk over bodem en water is bijvoorbeeld kennis over onderwaterdrainage en effectieve organische stof toegevoegd. Bij het hoofdstuk over bemestig is de samenstelling en werking van dierlijke mest geactualiseerd en is kennis over fosfaatbeschikbaarheid in de bodem toegevoegd. En in het hoofdstuk over veevoeding is de samenstelling van de voeders afgestemd op Tabellenboek Herkauwers 2016

Papieren versie

In het handboek vind je niet alleen basisinformatie, maar ook verwijzingen naar informatie, publicaties en tools op internet. Het handboek is digitaal gratis beschikbaar. Wie liever een papieren versie wil, kan het handboek aanschaffen in de webshop van Anoda.

(Bron foto: Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Rinske van Renen)