Nieuws

Vernieuwd handboek melkveehouderij 2020/2021

Het vernieuwde Handboek Melkveehouderij ontsluit nieuwe kennis over de melkveehouderij. Het handboek is digitaal beschikbaar en voor iedereen toegankelijk.

Het Handboek Melkveehouderij, dat elk jaar wordt geactualiseerd, is het naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de melkveehouderij: melkveehouders, adviseurs, docenten en studenten. Je vindt in het handboek basisinformatie en actuele gegevens over de nieuwste ontwikkelingen en recente onderzoeksresultaten in de melkveehouderij. Zo vind je er kennis over de verzorging en bemesting van grasland, onkruidbestrijding, bedrijfsgebouwen, kwaliteitsborgsystemen of de gezondheid van dieren.

Lesmateriaal

Het handboek is geactualiseerd voor onderwerpen als bodem, bemesting, grasland en voedergewassen, voederwinning, gezondheid, bedrijfsgebouwen en melkwinning. Links naar internetsites zijn aangepast en statistische informatie is bijgewerkt. Zo zijn aan het hoofdstsuk bedrijfsgebouwen links toegevoegd naar lesmateriaal over huisvesting, welzijn van melkvee en ammoniakemissie. Voor een aantal onderwerpen is nieuwe kennis toegevoegd, zoals over het woelen van grasland of het doorzaaien van blijvend grasland.

Het handboek is digitaal gratis beschikbaar. Het handboek is ook verkrijgbaar als gedrukte versie.

(Bron foto: Thinkstock)