Nieuws

Vernieuwd handboek snijmaïs beschikbaar

Het handboek snijmaïs geeft praktische informatie over diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs. Het vernieuwde handboek 2016 is digitaal beschikbaar.

Snijmaïs is na gras het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Het gewas is sinds 1970 sterk in opkomst, zo blijkt uit het eerste hoofdstuk van het vernieuwde handboek snijmaïs. Het areaal is in de loop der jaren uitgebreid tot rond de 200.000 ha eind jaren tachtig. Begin jaren negentig steeg het areaal nog wat verder tot 220-230.000 ha.

Rassen

De meeste snijmaïs werd in 2015 op de zandgronden van Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant geteeld. Omdat maïs een warmteminnend gewas is, was teelt in het noorden van het land vroeger wat beperkt, maar door de ontwikkeling van vroegere rassen kon de teelt zich daar ook uitbreiden. Zo is de afgelopen 15 jaar het areaal in de provincies Groningen, Friesland en Noord Holland verdubbeld naar circa 35.000 ha.

Actuele informatie

Het handboek, dat jaarlijks vernieuwd wordt, geeft onder meer informatie over de beschikbare rassen. In de nieuwste versie is de informatie over groenbemesters, onkruidbestrijding, schimmelvorming in kuilen en zaaizaadontsmetting geactuliseerd. Daarnaast is de rassenlijst vernieuwd.

Het handboek is samengesteld door experts van Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Reseach. ZuivelNL financiert dit werk. De digitale versie is gratis beschikbaar. De papieren versie is te bestellen in de webshop van Anoda.

(Bron foto: Pixabay)