Nieuws

Vernieuwde brochure Nieuw Nederlands Weiden

Het Nieuw Nederlands Weiden is een overzichtelijk systeem voor melkveehouders die weidegang willen toepassen maar er niet te veel tijd aan willen besteden. Een vernieuwde brochure geeft voorbeelden voor verschillende bedrijfssituaties.

Het Nieuw Nederlands Weiden is een simpel systeem, zegt melkveehouder Jan Henk Verburg in een filmpje. Het is een roterend systeem waarin je koeien dagelijks inschaart in een nieuw perceel. Je huiskavel verdeel je in gelijkwaardige percelen van gelijke groote. Elke dag krijgen de koeien een nieuw perceel.

Het is simpel, zo zegt Verburg, omdat je niet hoeft na te denken over waar je de koeien weidt. Hij heeft zijn huiskavel van 20 hectare in twee stukken of platforms van 10 hectare verdeeld. Die twee platforms zijn opgedeeld in kleinere percelen. Het ene platform gebruik je als weideplatform, het tweede als maaiplatform. Vier tot zes weken rouleren de koeien in het eerste platform waarna hij overschakelt op het tweede platform.

Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn 110 koeien is dit overzichtielijk, zegt hij. Naast de 20 hectare huiskavel heeft hij bij zijn bedrijf nog 40 hectare buitenkavel. De huiskavels zijn er voor beweiding, de buitenkavels gebruikt hij voor ruwvoerwinning.

Beweidingssysteem

Het bemestingsschema Nieuw Nederlands Weiden (NNW) is in 2018 door de Stiching Weidegang geïntroduceerd voor melkveehouders die eenvoudig en goed willen weiden maar niet veel tijd willen besteden aan weiden. Met dit systeem combineer je een hogere vers grasopname met een goede melkproductie. In de brochureen het bemestingsschema Nieuw Nederlands Weiden zijn vijf ‘standaard’voorbeelden uitgewerkt.

Weideplatform

Het idee is dat je de huiskavel opsplitst in twee platform: een weideplatform en een maaiplatform. Elk platform wordt opgedeeld in percelen van gelijke grootte, bijvoorbeeld 2,5 ha groot. Elke dag krijgen de koeien een nieuw perceel voor opname van versgras door ze in je weideplatform te roteren. Daarbj moet je er op letten dat het gras niet te hoog wordt. Als het gras hoger is dan 12 cm wordt het gras te grof. Bij gras korter dan 8 cm is extra bijvoeren nodig. Elke vier tot zes weken worden alle percelen buiten het weideplatform een keer gemaaid.

(Bron foto: Marco Lopes Marco via Pixabay)