Menu
Nieuws

Vernieuwde calculator voor berekening stikstofemissie

Met de AERIUS calculator van het RIVM kun je de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject berekenen. Die calculator is onlangs vernieuwd. Functionaliteiten die betrekking hadden op het PAS zijn verwijderd en de calculator is gebruiksvriendelijker geworden.

false