Nieuws

Vernieuwde calculator voor berekening stikstofemissie

Met de AERIUS calculator van het RIVM kun je de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject berekenen. Die calculator is onlangs vernieuwd. Functionaliteiten die betrekking hadden op het PAS zijn verwijderd en de calculator is gebruiksvriendelijker geworden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 16 september een nieuwe versie van de AERIUS calculator beschikbaar gesteld. Met die calculator, die is bedoeld voor vergunningverlening in het kader van de wet natuurbescherming, kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

Calculator

Nadat de Raad van State in mei oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten, was het nodig de calculator aan te passen. De functionaliteiten die betrekking hadden op het PAS zijn daarom verwijderd. Daarnaast zijn onderliggende gegevens en rekenmodellen geactualiseerd. Bovendien is de gebruiksvriendelijkheid van de AERIUS-calculator verbeterd.

Op de site van RIVM vind je meer informatie over de calculator. Ook is er een handleiding voor het gebruik van de calculator. Factsheets geven technisch inhoudelijke onderbouwing van de manier waarop de calculator de depositiebijdrage berekent.

(Bron foto: IMS68 via Pixabay)