Nieuws

Vernieuwde editie Handboek Snijmaïs

In de nieuwe editie van Het Handboek Snijmaïs is informatie toegevoegd over shredlage hakselen van maïs en over de gevoeligheid van onkruiden voor verschillende herbiciden. De editie van 2018 is digitaal beschikbaar.

a gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Het Handboek Snijmaïs beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs. Jaarlijks wordt het handboek geactualiseerd met de nieuwste informatie.

Shredlage

Het handboek, dat jaarlijks vernieuwd wordt, geeft onder meer informatie over de beschikbare rassen. In de nieuwste versie is onder andere informatie toegevoegd over shredlage hakselen en informatie over gevoeligheid van onkruiden voor verschillende herbiciden.

Het handboek is samengesteld door experts van Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research met financiering van ZuivelNL De digitale versie is gratis beschikbaar. De papieren versie is te bestellen in de webshop van Anoda.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)