Nieuws

Vernieuwde handreiking bedrijfspecifieke excretie

Wil je als melkveehouder onderbouwen dat je excretie van stikstof en fosfaat afwijkt van de forfaits zoals in de meststoffenwet zijn beschreven, dan gebruik je de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee. Die handreiking is onlangs vernieuwd.

Als je als melkveehouder denkt dat de excretie van stikstof en fosfaat niet overeenkomt met de forfaits zoals die in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zijn beschreven, dan kun je daar van afwijken. Je moet dan wel onderbouwen dat je excretie afwijkt. Daarvoor kun je de  ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (Handreiking BEX) gebruiken.

Vernieuwde handreiking

De handreiking is onlangs vernieuwd. Zo wordt er een rasfactor gebruikt om de voederbehoefte of -opname van de melkveestapel te berekenen. En zijn de berekeningen voor voederbehoefte bij weiden en zomerstalvoedering gebaseerd op dagen in plaats van maanden. Melkpoeder is toegevoegd aan de lijst met voeders. En de formules voor de berekening van de VEM-opname uit vers gras, graskuil en snijmaïskuil zijn geactualiseerd en uitgebreid.

(Bron foto: Pixabay)