Nieuws

Vernieuwde zoekboxen Groen Kennisnet

In de kennisbank van Groen Kennisnet staan verschillende zoekboxen. Als je zoekt in één van deze zoekboxen krijg je actuele kennisbronnen op het gebied van voedsel en groen. In de zoekboxen zijn een paar veranderingen doorgevoerd, die we hieronder op een rijtje zetten.

De veranderingen die we in de zoekboxen hebben doorgevoerd, zijn de volgende:

Open access

Wij vinden het erg belangrijk dat de kennisbronnen die we aanbieden ’open access’ zijn. Dit betekent dat de bronnen vrij toegankelijk zijn. Om deze reden worden in alle zoekboxen binnen Groen Kennisnet de niet-digitale kennisbronnen verwijderd. Ook worden bronnen waarvoor je betaald moet inloggen (zoals het Ontwikkelcentrum) eruit gehaald.

We zullen voor scholen 2 zoekboxen met het leermateriaal aanbieden die ze op hun eigen intranet kunnen plaatsen (hierover krijgen de scholen later zelf nog bericht):

- Eén met alleen open content, zoals ook op onze website te vinden is.

- Eén met ook besloten content, dus inclusief de collectie van het Ontwikkelcentrum.

Minder filters

De filters zijn aangepast. Je kunt bronnen nu filteren op jaartal, domein (plant, dier, voeding, leefomgeving), taal, auteur en broncollectie. Voor een specifieker zoekresultaat kan je meerdere filters tegelijk kiezen.

Het is straks niet meer nodig om te filteren op video's. Voor video's is een aparte zoekbox in de maak. Deze aparte zoekbox komt op de website van Groen Kennisnet als subkop onder de Kennisbank te staan.

Overzicht zoekboxen GKN

Om het vinden van de juiste informatie binnen Groen Kennisnet voor jou te vereenvoudigen, hebben wij een voorselectie gemaakt van alle bronnen. Deze voorselectie vertaalt zich in de diverse zoekboxen die te vinden zijn op onze website. De zoekboxen zijn:

Portalen
Binnen de portalen vind je zoekboxen die alleen zoeken binnen het betreffende domein. Dus de zoekbox binnen het portaal plant zoekt bijvoorbeeld alleen bronnen die specifiek gaan over planten.

Kennisbank
Je zoekt in de gehele collectie van Groen Kennisnet. In deze zoekbox zitten dus alle beschikbare bronnen.

Video
Je zoekt alleen binnen het beschikbare videomateriaal.

Leermateriaal
In deze zoekbox vind je materiaal wat geschikt is voor het geven van lessen. Er is een apart filter voor onderwijsniveau.

Vakbladen
In deze zoekbox vind je artikelen uit vakbladen.

Dossiers
Je zoekt binnen de verschillende dossiers van Groen Kennisnet.

Op- en aanmerkingen

Heb je nog een vragen, op- of aanmerkingen? Wij horen het graag! Stuur dan een mail naar: servicedesk@groenkennisnet.nl

(Bron foto: Pixabay)