Nieuws

Vernieuwingen Groen Kennisnet

In het afgelopen jaar zijn initiatieven ondernomen om het huidige platform Groen Kennisnet te vernieuwen en regelingen en projecten te ondersteunen waar kennis wordt gegenereerd. Op deze manier wordt bruikbare kennis centraal ontsloten en versnippering van kennis tegengegaan.

Kennis Op Maat projecten

In 2020 ontsloot Groen Kennisnet de actuele wetenschappelijke kennis uit verschillende Kennis op Maat (KOM) projecten in dossiers en wiki’s met praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. In KOM-projecten wordt bestaande kennis uit onderzoek en praktijk vertaald naar handelingsperspectief voor (toekomstige) MKB-ers in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Zo geeft Groen Kennisnet vorm aan een cursusomgeving voor het KOM-project Melkveehouder als Koploper en heeft Groen Kennisnet een dossier ingericht voor het KOM-project Klimaatadaptatie in de open teelten.

Portalen

Groen Kennisnet faciliteert kennisdeling ook via ‘portalen’ zoals de website voor COE Groen en de op de veehouderij gerichte website ‘integraal aanpakken’. Beide websites gebruiken de infrastructuur van Groen Kennisnet.

Webinars

Binnen het onderwijsvernieuwingsprogramma zijn verschillende webinars voor het (groene) onderwijs opgenomen. Onder andere over groene biotechnologie, teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten, en vertical farming. Groen Kennisnet heeft de webinars opgenomen in de kennisbank en er nieuwsberichten over gemaakt. Onderzoekers van Wageningen University & Research en het bedrijfsleven krijgen hiermee een platform om kennis te ontsluiten naar het onderwijs.

Themaweken

Groen Kennisnet besteedt in themaweken extra aandacht aan een actueel onderwerp. Tijdens een themaweek maakt Groen Kennisnet nieuwsberichten over het onderwerp uit de themaweek, plaatst interessante video’s op social media of schrijven specialisten columns over het onderwerp van zo’n themaweek. In 2020 waren er drie themaweken: themaweek droogte, themaweek kringlooplandbouw en themaweek gezonde voeding. Ook voor 2021 staan verschillende themaweken gepland.

Nieuw platform

Groen Kennisnet werkt aan een nieuw ontwerp van het platform; om het moderner, overzichtelijker en interactiever te maken. Meer informatie hierover vind je op onze Groen Kennisnet 3.0 pagina. Het nieuwe platform richt zich op een brede groep gebruikers binnen het Groene Domein. Ten opzichte van de huidige situatie, verbreedt het zich door specifiek aandacht te besteden aan de (kennis)behoefte van professionals uit de agrarische en visserijsectoren, zoals boeren, tuinders, hoveniers, beheerders van groen en landschap, vissers, erfbetreders, adviesdiensten, leveranciers en afnemers.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(5)