Menu
Nieuws

Verontreiniging in hemelwater deels afkomstig van daken

Hemelwater kan sterk verontreinigd zijn. In het hemelwater worden soms te hoge concentraties aangetroffen van zware metalen of andere verontreinigende stoffen. Een deel is afkomstig van materiaal dat gebruikt wordt voor dakbedekking of dakgoten.

false

false