Nieuws

Verplichte bvd-bestrijding

Een aantal West-Europese landen is al aan de slag met een verplichte bvd-bestrijding. Dat dat ook in Nederland gaat gebeuren, is een kwestie van tijd.

De ziekte bvd of bovine virale diarree is een ingewikkelde ziekte. Er bestaan verschillende typen van het bvd-virus en de ziekte bvd kan zich op verschillende manieren op een rundveebedrijf uiten. Daardoor beseffen veehouders vaak te weinig dat het bvd-virus de oorzaak van de gezondheidsproblemen kan zijn. In het artikel ‘Europa in de ban van bvd’ worden niet alleen de maatregelen tegen bvd besproken, maar ook wat ze opleveren.

Verplicht

Doordat een bvd-infectie, en de bijhorende verminderde weerstand, elke ziektegolf op een bedrijf versterkt en voortdurend invloed heeft op de weerstand van het vee, kan de aandoening het bedrijfsrendement flink aantasten. Uit onderzoek blijkt dat bvd een schade kan veroorzaken die uiteenloopt van zestig tot vijfhonderd euro per koe per jaar. Om bvd uit te bannen is een verplichte bestrijding noodzakelijk, daarover zijn de deskundigen die in het artikel worden opgevoerd het met elkaar eens.
In België is men dit jaar gestart met de verplichte bestrijding. Elke week worden ongeveer tachtig dragers opgespoord aan de hand van oorbiopten. Hoewel het advies luidt om dragers te euthanaseren, wordt daar niet altijd gehoor aan gegeven en blijft er kans op besmetting.

Termijn

Ook in Ierland en in Duitsland is te zien dat het afvoeren van de laatste bvd-dragers steeds moeilijker gaat en het traject van verplichte bestrijding verlengt. ‘Duitsland had een termijn van drie tot vier jaar voor ogen om vrij te worden van bvd. We zijn nu in het vijfde jaar sinds de start van de verplichte bestrijding en nog steeds is Duitsland niet helemaal vrij van bvd’, zegt Klaus Doll, professor diergezondheid en specialist bvd aan de faculteit Diergeneeskunde in het Duitse Giessen, in het artikel.
In Nederland werkt men sinds dit jaar aan het op touw zetten van een verplichte bvd- (en ibr-) bestrijding. Naar verwachting zal in 2017 gestart worden met de verplichte bestrijding.


(Bron foto: Pixabay)