Menu
Nieuws

Verrijdbare zonnepanelen voor akkerbouwers

Steeds meer agrarisch ondernemers zien de mogelijkheid om energie te produceren met zonnepanelen. Maar aanleg van zonneparken door akkerbouwers gaat nu nog ten koste van de opbrengst van gewassen. Verrijdbare zonnepanelen kunnen mogelijk een oplossing zijn

false

Links

(2)