Nieuws

Versnelde uitfasering ingrepen bij pluimvee

Per 1 september 2018 wordt het behandelen van de snavels verboden bij alle kippen en kalkoenen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast zullen ook andere ingrepen die in de commerciële pluimveehouderij worden uitgevoerd, zoals het (deels) verwijderen van tenen, sporen en kammen, versneld verboden worden. Hiermee voert Dijksma de aangenomen motie Ouwehand (PvdD)/Van Dekken (PvdA) uit, waarin de regering wordt verzocht de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector tot 2021 te herroepen en het verbod eerder van kracht te laten worden.

Ingrepen in de pluimveehouderij

In de commerciële pluimveehouderij vinden diverse ingrepen plaats, alle toegepast in de (fok)broederijen, op eendagskuikens:

  • De belangrijkste is de snavelbehandeling; dit betreft ongeveer 54 miljoen hennen en hanen per jaar (Nederlandse markt: 37 miljoen, export: 17 miljoen) en bijna 2 miljoen kalkoenen. Voor deze ingreep is ter verbetering van het dierenwelzijn sinds 1 oktober 2011 de zgn. infraroodmethode verplicht, waarbij de snavel wordt verkort door middel van het gebruik van infraroodstraling;
  • Het verwijderen van een deel van de achterste teen bij hanen bestemd voor de vermeerdering in de vleessector en vaccindieren;
  • Het verwijderen van sporen bij hanen bestemd voor de vermeerdering in de vleessector en vaccindieren;
  • Het verwijderen van kammen bij hanen bestemd voor de vermeerdering in de legsector en vaccindieren (vooral van belang als identificatiemiddel).

Verbod snavelbehandelen 3 jaar eerder

Het verbod op het behandelen van snavels wordt drie jaar eerder ingevoerd dan oorspronkelijk beoogd, met ingang van 1 september 2018. Bij een eerder verbod zouden de risico’s op ernstige welzijnsaantasting te groot zijn. Het behandelen van snavels gebeurt om de negatieve gevolgen van het verenpikken tussen pluimvee onderling te beperken. Pluimveebedrijven krijgen dus nog even de tijd om op het gebied van huisvesting, management en fokkerij werkende oplossingen te ontwikkelen die het verenpikken tegengaan.

Verwijderen tenen, sporen en kammen

Per 1 januari 2015 worden de volgende ingrepen verboden:

  • Het verwijderen van sporen bij hanen, in de vaccinsector en in de vleesvermeerdering;
  • Het verwijderen van een deel van de achterste teen bij hanen in de vaccinsector;
  • Het dubben van kammen bij bruin bevederde hanen in de legvermeerdering en bruin bevederde hanen in de vaccinsector;

Het verwijderen van een deel van de achterste teen bij hanen in de vleesvermeerdering wordt pas per 1 september 2021 verboden. Er is een groot risico op ernstige welzijnsaantasting bij het paren voor ongeveer 5 miljoen moederdieren in de vleesvermeerdering indien de achterste tenen van de hanen intact zouden blijven. Deze ingreep wordt ook in de biologische sector verricht. Voor het verantwoord achterwege laten van deze ingreep is nog geen oplossing gevonden.


Dubben kammen niet volledig verboden

Dijksma is voornemens dubben van kammen bij de wit bevederde hanen in de legvermeerdering en in de vaccinsector blijvend toe te staan als ingreep ter identificatie. Deze ingreep wordt specifiek bij wit bevederde hanen gebruikt om sexfouten in grote groepen dieren te kunnen identificeren en daarmee verkeerde kruisingen te voorkomen. Daarnaast komt deze ingreep ook het welzijn van wit bevederde hanen in de legvermeerdering en de vaccinsector ten goede, omdat deze hanen forse hinder ondervinden van grote ongedubde kammen. Het gaat in totaal om ca. 55.000 dieren. De correlatie van de grootte van de kam met de eierproductie bij deze hanen maakt het terugfokken van de kam economisch inefficiënt. Het maximale aantal ingrepen ter identificatie per dier verandert niet en blijft beperkt tot twee.

Pleidooi voor Europees verbod

Het verbieden van ingrepen bij pluimvee in Nederland kan gevolgen hebben voor de export van eendagskuikens, indien men in de ontvangende landen dieren wil hebben waarbij wel ingrepen zijn toegepast. In de meeste importerende landen zijn ingrepen bij pluimvee nog toegestaan. Om een goede concurrentiepositie te houden zal Dijksma pleiten voor een Europees verbod


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)