Menu
Nieuws

Versoepeling scrapie-invoereisen zeldzame schapen- en geitenrassen

De uitwisseling van fokdieren van zeldzame schapen- en geitenrassen in Europa wordt makkelijker nu dieren niet meer scrapieresistent hoeven te zijn wanneer een ras zeldzaam is op basis van aantallen fokdieren in het importerende en het exporterende land.

false