Nieuws

Verspreiding onderzoekskennis

Groen Kennisnet ontsluit kennisover actuele onderwerpen op het gebied van voedsel en groen en werkt daarvoor samen met kennisleveranciers en opdrachtgevers. In twee video's leggen opdrachtgevers uit waarom zij het belangrijk vinden kennis te ontsluiten.

Groen Kennisnet ontsluit kennisbronnen en leermiddelen over actuele onderwerpen op het gebied van voedsel en groen. Het betreft onder andere vakbladartikelen, onderzoeksrapporten, video’s en leermiddelen. Om deze bronnen kosteloos beschikbaar te kunnen stellen voor de gebruikers - docenten, studenten, ondernemers, onderzoekers, beleidsambtenaren - werkt Groen Kennisnet samen met kennisleveranciers en opdrachtgevers.

Waarom doen ze dat? Yvonne Koorengevel, werkzaam bij het ministerie van LNV, legt in de video ‘Verspreiding onderzoekskennis ministerie van LNV’ uit waarom ze het belangrijk vindt dat kennis uit onderzoek dat het ministerie financiert, beschikbaar is via Groen Kennisnet, zoals het dossier Zeewier.

Albert Haasnoot van Royal Flora Holland licht in de video ‘Verspreiding onderzoekskennis Groene Agenda door Groen Kennis’ toe uit welke overwegingen de bloemenveiling met Groen Kennis samenwerkt en onderzoekskennis laat ontsluiten in het Groen Kennisnet-webportaal Groen en Welbevinden.

(Bron foto: Shutterstock)