Nieuws

Versterking biodiversiteit in glastuinbouwgebied

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Om het tij te keren nemen ook Nederlandse glastuinders hun verantwoordelijkheid: rond kassen werken ze aan een meer biodiverse beplanting. Meer zweefvliegen op aangelegde bloemstroken kunnen zelfs een bijdrage leveren aan biologische bestrijding van plagen in de kas.

Wereldwijd worden veel soorten organismen in hun voortbestaan bedreigd. De laatste 40 jaar is het aantal wilde soorten organismen zelfs met zo'n 60% afgenomen. Versterking van de biodiversiteit is dus urgent, zo is te lezen in de brochure 'Meer biodiversiteit in het glastuinbouwgebied'. Die brochure laat zien dat glastuinders hun steentje kunnen en willen bijdragen om de biodiversiteit te versterken.

Plaagdruk onder controle

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Eveline Stilma van InnoPlant een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden die er zijn voor glastuinders. Ze heeft gesprekken gevoerd met tuinders over wat ze kunnen doen. Welke kansen zien telers? Welke ervaringen hebben ze met biodiversiteit rond de kas? En hoe kun je de biodiversiteit rond de kas versterken zonder dat de gezondheid van gewassen in gevaar komt? Stilma doet in de brochure een aanzet voor een strategisch beplantingsplan.

Glastuinders willen hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van biodiversiteit, zo meldt de brochure. Maar telers vinden het wel belangrijk de plaagdruk onder controle te houden. Ze wijzen op het gevaar voor soorten met pluiszaden die voor een sterke onkruiddruk kunnen zorgen, voor muizen en slakken. Omdat ze ook vee laten grazen, is het belangrijk geen giftige soorten aan te planten. Er is een voorkeur voor de toepassing van inheemse soorten. Daarnaast is er de wens bij belanghebbende organisaties en overheden dat ook de waterkwaliteit rond de kas verbetert.

Demo

Om de ontwikkeling van de biodiversiteit te volgen, zou je gebruik kunnen maken van indicatorsoorten. Door de ontwikkeling van bijvoorbeeld de aantallen wilde bijen en zweefvliegen te volgen, kun je zicht krijgen op het effect. Telers zien dat zweefvliegen ook een nuttige bijdrage kunnen leveren aan plaagbeheersing in de kas. Omdat de teelt in de kas al vroeg op gang komt, hebben ze behoefte aan plantensoorten die al vroeg in het voorjaar bloeien.

Stilma wil in het kassengebied Oostland een demo opzetten met een biodiverse beplanting die is afgestemd op het kassengebied. Het idee is een paar jaar te volgen wat er gebeurt. Neemt de biodiversiteit toe? Wat betekent dit voor de gezondheid van de gewassen? Is er kans op meer schade? Stilma denkt dat je met een verantwoorde biodiverse beplanten het risico op ziekten, plagen en onkruiden kunt verminderen.

(Bron foto: Thinkstock)