Nieuws

Versterking biodiversiteit op het boerenland

Natuurinclusieve duurzame landbouw kan de biodiversiteit op het boerenland versterken. Maar hoe pak je dat aan? Een brochure geeft antwoord.

Nederland behoort tot de drie grootste exporteurs van agrarische producten, maar de in Nederland resterende biodiversiteit op het boerenland is het laagste van alle EU-lidstaten. Het streven naar productieverhoging werkt de achteruitgang van biodiversiteit in de hand. De eenzijdige keuze voor productieverhoging is niet meer van deze tijd, is de gedachte van Alterra-medewerkers. Het past ook niet in het beleid van de overheid die inzet op duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit zoals verwoord is in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Maar hoe doe je dat?

Hoe kom je tot een natuurinclusieve duurzame landbouw die de biodiversiteit versterkt? Welke biodiversiteit hoort bij het boerenland? De brochure ‘Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw’, die Alterra onlangs uitbracht, geeft in 64 pagina’s antwoord op die vragen.

Bedrijfsaanpassingen

Die brochure is nodig, vinden de auteurs. Natuurlijk werkt de sector en overheid al jaren aan verduurzaming van de landbouw. Aandachtspunten zijn gebruik van grondstoffen, energie en dierenwelzijn bijvoorbeeld, maar biodiversiteit wordt er nog niet genoeg in meegenomen.

In deze brochure staat biodiversiteit centraal. De brochure bestaat uit drie delen: graslandgebruik, akkerlandgebruik en ‘in en om de stal’. Bij elk deel komen dezelfde vragen aan bod: Welke biodiversiteit hoort bij dit landgebruik? Welke biodiversiteit is er nu en hoe komt dat? Welke bedrijfsaanpassingen zijn nodig? Wat heeft de agrariër aan biodiversiteit? Wat kunnen de overheid en de omgeving doen om te helpen?

Boerenzwaluw

Bij grasland kun je denken aan de weidevogels zoals de grutto. Kruidenrijke graslanden kunnen een flinke bijdrage leveren aan versterking van de biodiversiteit, de overleving van kuikens van weidevogels is er groter. Boeren kunnen de ontwikkeling beïnvloeden door aanpassing van de bedrijfsvoering: maairegime, bemesting en ontwatering.

Bij akkerland gaat het om andere vogels als de patrijs, grauwe gors en ortolaan. Deze vogels zijn grotendeels verdwenen door intensivering van de landbouw. En in en om stallen gaat het om typische boerenerfvogels als kerkuil, steenuil of boerenzwaluw. De meeste boerenerfvogels staan op de rode lijst. Door een andere inrichting van het erf kan een ondernemer al veel doen om deze vogels te helpen.

(Bron foto: Pixabay)