Nieuws

Versterking plantweerbaarheid via de bodem

Door antagonistische bacteriën te gebruiken die al in de bodem of in de plant aanwezig zijn, is de kans op een succesvolle onderdrukking van bodemziekten groter, blijkt uit een onderzoek. Je kunt de plantweerbaarheid ook versterken door micro-organismen of stoffen aan de bodem toe te voegen.

In het onderzoeksproject 'Plantversterking potplanten' is al veel kennis opgebouwd over het afweersysteem van planten tegen ziekten of plagen. Plantenhormonen als jasmonzuur, ethyleen en salicylzuur spelen er een rol in. Onderzoekers krijgen daarom meer grip op dit afweersysteem en kunnen door enzymen te meten, zien of bodemorganismen het afweersysteem van planten beïnvloeden.

Plantversterking

Met die kennis zochten onderzoekers naar mogelijke bacteriën met een antagonistische of plantversterkende werking die al in de bodem aanwezig zijn. Het idee is dat de kans op succes groter is wanneer je bacteriën gebruikt die al in de plant of teeltsubstraat aanwezig zijn. Het onderzoeksrapport 'Nieuwe methoden in plantversterking tegen ondergrondse ziekten en plagen' laat zien dat verschillende van de al aanwezige bacteriën ziekten kunnen onderdrukken.

De onderzoekers analyseerden bacteriën uit grondmonsters uit de teelt van chrysant en biologische tomaat, en monsters van perliet en kleikorrels uit de teelt van amaryllis. Die bacteriën werden getoetst op hun antagonistische werking tegen ziekten als Pythium ultimum en het wortelknobbelaaltje Meloidogyne incognita in tomaat en tegen Fusarium solani in amaryllis. Zo vonden ze bij amaryllis zes bacteriën die de ontwikkeling van Fusarium remden en bij tomaat drie bacteriën die de schade door het wortelknobbelaaltje beperkten.

Natugro

Een heel andere manier om de plantweerbaarheid te versterken en bodemziekten te onderdrukken is het systeem Natugro dat is ontwikkeld door Koppert. Vakblad Boom in Business schrijft er over in het artikel 'Totaalconcept voor plantweerbaarheid zorgt voor duurzaamheid én opbrengstverhoging'. Natugro, Natural Growing of 'natuurlijk telen', is een totaalsysteem dat de weerbaarheid van de plant verhoogt door na een analyse elementen of micro-organismen aan de bodem toe te voegen. In het artikel worden de ervaringen in de teelt van Gaultheria besproken.

Bij de analyse wordt het aanwezige microleven in de grond of het substraat geanalyseerd. Er wordt daarbij gekeken naar de hoeveelheid biomassa en de activiteit van verschillende groepen micro-organismen: bacteriën, schimmels en eencelligen die deel uitmaken van het voedselweb. Daarnaast wordt gekeken naar de aanwezigheid van nuttige schimmels zoals Trichoderma harzianum. En een DNA-pathogenenscan geeft inzicht in de aanwezigheid van mogelijke ziekteverwekkers.

Gaultheria

Nadat de analyse is uitgevoerd, worden micro-organismen, voedingstimulerende en ziektewerende elementen aan de bodem toegediend. Zo worden Trichederma harzianum, mineralen, zeewier of de vloeibare stof Vidi Parva toegepast. Die laatst stof stimuleert de plant om auxine te produceren zodat de wortelgroei en vertakking wordt gestimuleerd.

De ervaring van Gaultheriakweker Johan Jansen zijn positief, zo is te lezen in het artikel. De weerbaarheid is vergroot waardoor er minder uitval door ziekte is en de kosten zijn vergelijkbaar met een bespuiting met fungiciden.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)