Nieuws

Verstrekken van schriftelijke informatie aan kopers van vissen

Op 1 juli 2014 is het Besluit houders van dieren - onderdeel van de Wet dieren - in werking getreden. Een onderdeel van dit besluit is dat een bedrijfsmatig houder van huisdieren bij verkoop of aflevering schriftelijke informatie over het dier meegeeft.

Het blijkt dat bij vissen niet altijd de juiste informatie wordt verstrekt, daarom vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) specifiek aandacht voor deze dieren.

Schriftelijke informatie

Bij de verkoop van vissen dient informatie over huisvesting, verzorging, gedrag en kosten schriftelijk verstrekt te worden aan de nieuwe houders. Voor goudvissen bijvoorbeeld kan het beste geadviseerd worden om voor een aquarium te kiezen en niet voor een kom. Een kom is vaak te klein voor het vertonen van natuurijk gedrag. Ook heeft deze vaak een te klein oppervlak: hierdoor komt er maar weinig water met de lucht in contact en wordt er te weinig zuurstof uitgewisseld. Bovendien is het lastig om in een kom een filter te hangen. Daarnaast is in een kom vaak onvoldoende beschutting, wat stress veroorzaakt bij vissen. Veel houders van goudvissen zijn hiervan niet op de hoogte.

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft op haar website huisdierenbijsluiters staan voor de meest gehouden vissen. Deze huisdierenbijsluiters kunnen aan klanten meegegeven worden.

Voor het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, opvangen en fokken van huisdieren gelden regels voor onder andere huisvesting, verzorging, dierenwelzijn en vakbekwaamheid van de houder. Bedrijfsmatige houders van huisdieren dienen hun locatie te registreren en een bewijs van vakbekwaamheid te hebben.

(Bron foto: Wikimedia)