Vertical Farming als verdienmodel voor tuinbouwondernemend Nederland

In een aantal landen is het het telen in groenteflats al realiteit voor een beperkt aantal gewassen. Nederland zou wereldleider kunnen worden als kennisexporteur op het gebied van Vertical Farming. In een nieuw Fieldlab werken onderzoekers, bedrijven en onderwijs samen aan kennisontwikkeling.

Bij Vertical Farming worden gewassen geteeld onder geconditioneerde omstandigheden. Klimaatomstandighden als temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂-concentratie worden van minuut tot minuut nauwkeurig geregeld, evenals het aanbod aan meststoffen. Het waterverbruik en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is minimaal. Wereldwijd zou Vertical farming een bijdrage kunnen leveren aan de toegang tot gezond en vers voedsel, aldus een artikel in KAS-magazine: ook in dichtbevolkte steden. Vertical Farming is voor tuinbouwondernemend Nederland een verdienmodel.

Innovatiepact

Nederland zou wereldleider moeten worden op gebied van teelt, technologie en businessdevelopment vindt Woody Maijers, programmaregisseur van het Innovatiepact van Greenport West Holland. Er is wel kennis in Nederland en er zijn enkele ondernemers die experimenteren met Vertical Farming, maar het wordt nog niet gezien als alternatief voor de professionele Nederlandse glastuinbouw. Met de activiteiten op gebied van Vertical Farming wil het Innovatiepact nieuwe kennis en inzichten opdoen. De komende vier jaar moet dit de internationale vraagbaak worden voor Vertical Farming.

Fieldlab Vertical Farming

Binnen het Innovatiepact is in juli het Fieldlab Vertical Farming gestart. In dat Fieldlab komen kennisinstellingen, technologie- en productiebedrijven, onderzoek en onderwijs samen om te werken aan kennisontwikkeling. Projectleider Gus van der Feltz legt in het artikel uit dat de activiteiten van het Fieldlab worden uitgevoerd binnen vier werkpakketten: Marktbewerking en Vraagarticulatie, Innovatie en Demonstratie, Innovatie en Training en Buisnessversneller. Binnen het Fieldlab is veel aandacht voor onderzoek: teelttechnisch onderzoek en consumenten- en ketenonderzoek.

Anne Claire van Altvorst van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, is blij dat het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs de schouders onder de ontwikkeling van Verticalf Farming zetten. Binnen het InnovationQuarter is men bezig met het opbouwen van een community waarbij bedrijven onderzoek en onderwijs kunnen samenkomen en samenwerken.

(Bron foto: Wikimedia Mos.ru / CC BY )

Publicaties

(3)

Links

(3)