Nieuws

Vertical Farms vaak nog niet winstgevend

Vertical Farming heeft vaste voet aan de grond gekregen, maar staat ook nog in de kinderschoenen. Op veel plaatsen in de wereld wordt voedsel geproduceerd in grote plantenfabrieken. Toch blijkt het voor investeerders nog lastig de Vertical Farms ook winstgevend te maken.

Vertical Farming wordt vaak in een adem genoemd met stadslandbouw. Vaak zijn het grote plantenfabrieken waarin in gesloten ruimten planten in meerdere lagen geteeld worden op substraat of water met kunstmatig groeilicht. Zo is Vertical Farming een aspect van stadslandbouw, naast bijvoorbeeld stadsakkers of daktuinen.

Plantenfabrieken

In Japan hebben die grote plantenfabrieken, de Plant Factories with Artificial Light (PFAL's), al een enorme vlucht genomen. Veel PFAL's zijn daar opgezet met hulp van grote technologiebedrijven. Zo kun je in grote verstedelijkte gebieden, ondanks schaarste aan vruchtbare grond, toch voldoende voedsel produceren, aldus vakblad Onder Glas in een artikel over Vertical Farming.

Aanleiding voor het artikel was het tweedaags evenement VertiFarm in oktober 2019. Dat evenement was bedoeld als workshop, maar groeide uit tot een internationaal congres met 400 deelnemers. In het congres kwamen veel aspecten aan bod: teelttechnisch onderzoek, marktontwikkelingen, bedrijfskundige aspecten en businessmodellen.

Niet winstgevend

Op meer plaatsen in de wereld, zoals in de Verenigde Staten, hebben investeerders het inititatief genomen voor een Vertical Farm. Toch blijkt het voor die investeerders lastig die bedrijven ook winstgevend te maken, zegt Wagenings docent Emiel Wubben. Die bedrijven zijn zeer kapitaal- en energie-intensief. Het is voor PFAL's lastig de concurrentie aan te gaan op kostprijs of versheid. De producten zouden een andere toegevoegde waarde moeten hebben, of je moet de ketenkosten verlagen door logistieke schakels te passeren.

Vertical Farming, zoals het nu funcineert, is geschikt voor een beperkt aantal gewassen zoals bladgewassen en microgroenten. Het is niet realistisch dat je op termijn de wereld met vertical farming kunt voeden, aldus het vakblad. Vertical Farming is meer geschikt voor specifieke teelten of bepaalde teetlfasen: opkweek bijvoorbeeld. Een aandachtspunt is de rassenkeuze. Nu worden vaak rassen gebruikt die bedoeld zijn voor conventionele teelten. Veredelaars zouden zich kunnen richten op selectie en kruisingen voor dit marktsegment.

Kansen en uitdagingen

De indruk van het tweedaags symposium is dat Verticale Farming nu wel vaste voet aan de grond heeft, maar dat het ook in de kinderschoenen staat en nog een lange ontwikkeling voor zicht heeft. Het concept biedt veel kansen, maar ook uitdagingen. Op dit moment is het lastig om er winstgevend mee te zijn, zegt Wubben.

(Indoor Vertical Farming, Bron Flickr USDA, foto: Oasis Biotech)