Nieuws

Vertrouwen tussen boer en consument essentieel in voedselnetwerken

Onderling vertrouwen speelt een belangrijke rol bij het functioneren van voedselnetwerken. Wanneer het vertrouwen groter is, zijn consumenten eerder geneigd de kennis en ervaringen van de boer als waardevol te beschouwen.

Voedselnetwerken, of Food Community Networks (FCN) zijn informele organisaties in de voedselketen. Boeren en consumenten participeren in zo'n netwerk. De lijnen binnen zo'n netwerk zijn kort. De participanten delen ervaringen en bouwen kennis op binnen een Community Supported Agriculture (CSA). De meest voorkomende en redelijk eenvoudige vorm is zelfoogst. De boer laat de consument op zijn land toe om zelf producten te oogsten. Maar er zijn ook meer gecompliceerde netwerken, waarbij consumenten meer betrokken zijn bij teelt of distributie.

Kennisdelen

De Wageningse masterstudent Mary Martha Santoso verdiepte zich in die netwerken. Welke processen spelen een rol bij het delen van de kennis en ervaringen binnen zo'n netwerk?  Ze voerde daarom een onderzoek uit bij 'De Nieuwe Ronde', een CSA in Wageningen. Santoso stelt in haar scriptie 'The role of trust, communication, and intrinsic rewards in knowledge sharing within Food Community Networks' dat er drie elementen zijn die van belang zijn in de organisatie van een CSA: vertrouwen (trust), intrinsieke beloning en communicatie. En ze richt zich bij haar onderzoek op drie soorten relaties: tussen boer en consument, of andersom tussen consument en boer en tussen consumenten onderling.

Vertrouwen

Uit het onderzoek bijkt dat er een positief verband bestaat tussen onderling vertrouwen en het delen van kennis tussen boeren en consument. Naarmate het vertrouwen groter is, worden ervaringen en kennis van boer naar consument eerder op waarde geschat. Er is in dat geval minder de neiging de informatie te wantrouwen. Tussen consumenten onderling speelt de intrinsieke beloning een belangrijke rol. Consumenten die in een netwerk met elkaar ervaringen delen, voelen zich nader met elkaar verbonden. Hoe groter die verbondenheid, hoe meer het delen van kennis en ervaringen op waarde wordt geschat.

(Bron foto: Shutterstock)