Nieuws

Vervanging door energiebesparende kassen loont

Vervanging van kassen die circa 15 jaar oud zijn door energiebesparende kassen, levert bijna altijd bedrijfseconomisch voordeel op. Voor de verbetering van het bedrijfsresultaat is een hogere lichttransmissie cruciaal, zo blijkt uit een quickscan.

In het programma 'Kas als Energiebron' (KaE) dat dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert, zijn nieuwe energiebesparende concepten voor kassen ontwikkeld. Energiebesparing gebeurt door gebruik te maken van energieschermen. Om het kasklimaat te verbeteren zijn ventilatiesystemen ontwikkeld en diffuus glas of glas met antireflectie-coating (AR-coating) zorgen voor een betere lichtdoorlating. Zo zijn de 2SaveEnergy-kas en de Winterlichtkas ontwikkeld.

Investering

De vraag voor het programma KaE is of investering in nieuwe kassen loont. Wageningen Economic Research voerde berekeningen uit. De rapportage van dit onderzoek over vervanging van kassen laat zien dat vervanging van bestaande kassen, die meestal 15 jaar oud zijn, bijna altijd bedrijfseconomisch voordeel oplevert.

Rekenvoorbeelden

In de rekenvoorbeelden hebben de onderzoekers gekeken naar lichttransmissie, lichtbenutting, lichterverlies en klimaatverbetering. Het kasdek, het soort glas, speelt een rol bij de lichttransmissie. Lichtverlies ontstaat door energieschermen. En klimaatverbetering gebeurt met ventilatiesystemen die lucht van buiten aanzuigen of zorgen voor menging van luchtlagen. Voor drie gewassen, chrysant, tomaat en paprika zijn drie verschillende situaties vergeleken met een referentiekas uit 2005.

Rendement

Voor verbetering van het rendement is een hogere lichttransmissie cruciaal, schrijven de onderzoekers. Diffuus glas en glas met een AR-coating kan als een rendabele investering worden aangemerkt. Lichttransmissie door het kasdek en lichtverlies door schermgebruik overdag, tellen harder door in het bedrijfseconomisch resultaat dan beperking van het warmtegebruik, zo meldt het rapport. Voor een optimaal effect zou je de 2SaveEnergy-kas en de Winterlichtkas moten combineren waarin overdag lichttransmissie centraal staat en 's nachts het binnenhouden van warmte.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)