Nieuws

Verwachte ontwikkeling wereldmarkt komende 10 jaar

OECD en FAO verwachten in de ‘Agricultural Outlook 2018-2027’ voor de komende tien jaar dat de productie van landbouw- en voedingsproducten met 20% zal groeien. Dat is naar verwachting genoeg om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD) en de Wereldvoedsel en -landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) verwachten dat de wereldwijde productie in de landbouw en visserij de komende tien jaar met 20% zal groeien. Die stijging past goed bij wat er nodig is om in 2050 een wereldbevolking van 9 miljard mensen te voeden, schrijft vakblad Management&Techniek in het dossier Markten op korte en langere termijn.

Wereldmarktprijzen

Het vakblad baseert zich op de 'Agricultural Outlook 2018-2027' van OECD en FAO. In het artikel van vijf pagina's stipt het vakblad ontwikkelingen aan zoals de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen voor landbouwgewassen, de ontwikkelingen in West-Europa, melkprijzen, vleesconsumptie en de toenemende handel in landbouw- en voedingsproducten.

Hoewel wereldwijd de sterkste groei van de landbouwproductie plaats zal vinden in die regio's waar je ook de sterkste groei van de bevolking ziet, zal vraag en aanbod geografisch gezien steeds vaker van elkaar verwijderd raken. Regio's zullen zich steeds meer specialiseren. Dat betekent dat er een sterke toename zal zijn van de handel in landbouw- en voedingsproducten.

West-Europa

West-Europa - de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen - blijft een belangrijke producent van landbouw- en voedselproducten, al zal de landbouwproductie niet meer sterk groeien. Als er al een productiegroei is, komt dat door een opbrengstverhoging, want landbouwgrond is in West-Europa beperkt. Het Europese productieaandeel in de wereldmarkt bedraagt voor voedergranen (gerst, haver, rogge) 31%, voor oliehoudende zaden zoals koolzaad en zonnebloemzaden 20%, voor tarwe 20%, voor melk 21% en voor vlees 15%.

Biologische teelt

In andere regio's zie je andere ontwikkelingen. Het vakblad meldt bijvoorbeeld dat Kazachstan een sterk groeiende landbouwproductie heeft. Dat land zou willen omschakelen naar biologische landbouw voor de Europese markt. Met conventionele producten kan het land moeilijk de concurrentie aan met VS, Canada of Australié. De Europese Unie en de VS zijn de belangrijkste afzetmarken voor biologische producten. De omvang van de biologische markt in de EU heeft een omvang van 30,7 miljard euro, die van de VS 39 miljard euro.

Vlees

Het vakblad meldt ook dat het vleesverbruik wereldwijd blijft toenemen, vooral van het goedkope pluimveevlees. In tien jaar tijd is dat verbruik met 16% toegenomen. OECD/FAO verwachten voor pluimveevlees een stijging met 5,5% en voor rund- en kalfsvlees een lichte toename met 3,5%. Dit is voornamelijk het gevolg van de vraag uit China. Voor varkensvlees wordt wereldwijd geen wijziging in het gemiddelde verbruik per persoon verwacht.

Zuivel

Ook zuivelproducten krijgen in het rapport veel aandacht. De vraag naar zuivelproducten zal wereldwijd ook sterk toenemen. OECD/FAO verwachten voor de komende tien jaar een groei in gebruik van 2,2% per jaar. Het verbruik van zuivel zal vooral groeien in de nieuwe opkomende economieën. De sterkste stijger als land is India.

(Bron foto: Pixabay)