Menu
Nieuws

Verwijzing naar vijf vrijheden vaak niet correct

In veel stukken waarin de vijf vrijheden worden genoemd, wordt er abusievelijk verwezen naar het Brambell rapport, terwijl een verwijzing naar een rapport van de FAWC - en daarmee indirect naar Brambell - correct zou zijn. Beide documenten zijn nu via het Dierenwelzijnsweb beschikbaar.

false

false

false