Menu
Nieuws

Verzuring niet alleen door stikstof

Ondanks afnemende deposities van zwavel en stikstofverbindingen, vindt er nog steeds verzuring plaats van bosbodems. Die verzuring wordt niet alleen veroorzaakt door stikstofverbindingen. Zwavel speelt een veel grotere rol dan vaak wordt gedacht.

false