Nieuws

Vet in snacks en zout in vleesvervangers

Hoe (on)gezond snacks en vleesvervangers zijn, hangt af van het aandeel zout en vet en ook welke soorten vet ze bevatten. Uit onderzoek kwamen grote verschillen naar voren.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de afgelopen tijd verschillende onderzoeken gedaan naar de vetzuursamenstelling in snacks en het zoutgehalte in vleesvervangers.

Het doel van deze onderzoeken is na te gaan of fabrikanten zich houden aan afspraken die zijn gemaakt over het terugdringen van gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën in levensmiddelen. Het ministerie van VWS heeft deze afspraken met marktpartijen gemaakt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.

Grote en kleine snacks

In april 2014 heeft de NWVA een rapport gepubliceerd over de vetzuursamenstelling in grote snacks. Met grote snacks worden bedoeld bitterballen, frikadel, hamburger, kaassoufflé, kipnuggets, kroket, loempia, saucijzenbroodje en worstenbroodje. Van deze producten bevat het saucijzenbroodje gemiddeld het meeste vet (23%) en op het totale vetgehalte ook nog eens gemiddeld het hoogste percentage (ongezond) verzadigd vet (52%).

Binnen de productsoorten waren er grote verschillen in vetgehalte en ook het aandeel verzadigde vetten. Daaruit blijkt volgens de NWVA dat sommige fabrikanten er beter in slagen hun producten 'gezonder' te maken dan andere.

In het in september 2014 gepubliceerde rapport over de vetzuursamenstelling in kleine snacks laat een vergelijkbaar beeld zien. Hierbij ging het om borrel- en cocktailnoten, chips (naturel, paprika, tortilla en stapel-), extrusie- en pelletzoutjes, kroepoek, producten op basis van bladerdeeg en zoute koekjes. Hierbij was het de productsoort bladerdeegbolletjes die gemiddeld het meeste vet bevatte (35%), waarbij alle producten op basis van bladerdeeg gemiddeld ook veel verzadigd vet bevatten.


Zout in vleesvervangers

Een ander rapport dat de NVWA in september 2014 publiceerde ging over het gehalte aan keukenzout (natriumchloride) in vleesvervangers. Ook uit dit onderzoek kwamen grote verschillen in zoutgehalte tussen vergelijkbare producten te voorschijn. Ook hier kan dus duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen gezondere en minder gezonde alternatieven. Wat zoutgehalte betreft zijn vleesvervangers overigens geen gezondere vervanger voor vlees. Volgens de NVWA bevatten de vleesvervangers ongeveer net zoveel zout als de vleesproducten die zij vervangen.(Bron foto: Pixabay)