Nieuws

Veulenmodel geeft merrie rust bij afwezigheid veulen

Nieuw Zeelands onderzoek lijkt uit te wijzen dat merries rustiger zijn wanneer zij bij afwezigheid van hun veulen kunnen kijken naar een houten veulen model.

Band veulen en merrie belangrijk voor dierenwelzijn

De band tussen veulens en hun moeders is de eerste maanden erg sterk. Wanneer de merrie gescheiden wordt van het veulen in deze fase levert dit erg veel stress en daarmee aantasting van het dierenwelzijn op. Dit is een van de redenen waarom de leeftijd waarbij veulens gespeend mogen worden is vastgelegd in het besluit Scheiden van Dieren. Ook de tijdelijke afwezigheid van een veulen, bijvoorbeeld omdat het dier een veterinaire behandeling moet ondergaan of tijdens wetenschappelijk onderzoek, is voor de merrie een stressverhogende factor.

Uitvoering onderzoek

Onderzoekers van Massey University in Nieuw Zeeland maten het effect van de zichtbaarheid van een houten veulen model tijdens de afwezigheid van een veulen op gedrag, hartslag en cortisol gehalte in het bloed van de merrie. Veulens met een leeftijd variërend van vier tot zestig dagen werden voor een ander onderzoek tijdelijk gescheiden van hun moeder. Gedurende deze periode werd er voor de merries een aantal keer niets veranderd (controlegroep) of kregen ze de gelegenheid te kijken naar een zwart geverfd triplex veulenmodel of een zwart rechthoekig stuk triplex.

Veulenmodel lijkt te helpen

De onderzoekers constateerden dat gedrag, cortisolgehalte en hartslag bij de merries die zicht hadden op het triplex veulenmodel niet significant afweken van de situatie waarbij het veulen nog aanwezig was. Een houten model van het veulen waarbij er op gelet wordt dat de positie van staart en oren neutraal is weergegeven lijkt rust te geven wanneer het veulen afwezig is.


(Bron foto: Shutterstock)