Nieuws

Videoreeks over de korte keten

Landbouwminister Carola Schouten wil de waardering voor streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. In vier videoregistraties laat de Nationale Handelsmissie Korte Keten zien hoe ondernemers werken aan korte ketens.

Deze videoregistraties, die Froukje Jansen in opdracht van het ministerie van LNV maakte, maken deel uit van de serie ‘Dichtbij boert beter’. De serie is een onderdeel van een speciale handelsmissie met als doel streekproducten bekender te maken en korte voedselketens te stimuleren.

Korte keten

In de landbouwsector is een omslag gaande naar kortere ketens, nieuwe verdienmodellen en meer ruimte om te investeren. Een korte keten is een korte verbinding tussen de boer en de consument. Een boerderijwinkel of een groentepakket dat je direct bij de boer haalt, zijn voorbeelden van korte ketens. Korte keten leiden tot minder transport, en dus minder CO₂ -uitstoot, en een eerlijkere prijs voor de producent.

Dichtbij boert beter

De videoserie ‘Dichtbij boert beter’ laat zien hoe de boer minder afhankelijk wordt van marktontwikkelingen, hoe producenten waarde toevoegen aan de omgeving en hoe de korte keten kan helpen de ambities voor kringlooplandbouw te realiseren.

Keten van Morgen

In de eerste aflevering ‘de Keten van Morgen’ gaat Froukje Jansen op bezoek bij nieuwe veelbelovende intiatieven die een samenwerking aangaan met het oog op de toekomst. Zo gaat ze langs bij Jos Bolk, veehouder en aangesloten bij het Gelderse Oregional, een samenwerkingsverband van boerenbedrijven die in de regio Nijmegen levert aan horeca en instellingen. Bolk zegt in de video dat dat op deze manier de transportkilometers beperkt worden. Niet alleen het vlees is regionaal, ook de voeding van de koeien wordt lokaal geproduceerd.

Het voordeel van het samenwerken tussen de ondernemers binnen Oregional is dat je een totaalpakket levert. Horecazaken zitten niet te wachten op één stukje vlees of een aardappel. Ook geeft Bolk aan dat het een stukje ontzorging is. Hij hoeft niet zelf op stap naar tien horecazaken. Dat doet oregional voor hem. Op deze manier kan hij zich bezighouden met natuur, natuurontwikkeling, dieren en zijn bedrijf.

De Cirkel is Rond

In de tweede aflevering ‘De Cirkel is Rond’ gaan de videomakers op bezoek bij initiatieven waarbij de keten niet alleen korter wordt, maar ook zoveel mogelijk circulair. Je ziet hoe reststromen slim kunnen worden ingezet in de regio. Zo gaan ze op bezoek bij Johan Leenders, een akkerbouwer en pluimveehouder die een speciale kringloopkip houdt.

Leenders begon als experiment de afgekeurde resten van de akkerbouw aan zijn kippen te voeren. De kippenpoten kleurde oranje. Zo werd de oranjehoen geboren. Vanuit de hele wereld is er nu belangstelling voor de productie van de oranjehoen. De mest van de oranjehoen kan vervolgens weer gebruikt worden voor de akkerbouw.

Boer en Buurt

In aflevering drie staat de samenwerking tussen stad en platteland centraal.

Made & Cooked

In Made & Cooked gaat het over meer waardering van onze streekproducten.

(Bron foto: Shutterstock)