Nieuws

Video's en presentaties webinar natuurinclusieve landbouw beschikbaar

Op dinsdag 19 mei organiseerde het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ een webinar met korte lessen over natuurinclusieve landbouw. De video's en presentaties zijn beschikbaar op Groen Kennisnet.

Het programma van het webinar die het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ op 19 mei organiseerde, is gebaseerd op de in april geplande maar geannuleerde onderwijsdagen natuurinclusieve landbouw. Na een inleiding werd tijdens het webinar aandacht besteed aan onderwerpen als bodembeheer, kruidenrijk grasland, weidevogelbeheer en insecten op het boerenland. De video's en presentaties van de webinar zijn beschikbaar via de portal Natuurinclusieve landbouw op Groen Kennisnet.

Bodembeheer

Na een introductievideo van Ralph Smits van Vogelbescherming Nederland legde Anne van Doorn van Wageningen University & Research in haar bijdrage uit wat natuurinclusieve landbouw is en waarom het zo belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan. Ook gaat ze in op de verschillende niveaus van natuurinclusieve landbouw.

Hans Hofland van Holag gaat in een video in op bodembeheer. In zijn bijdrage vertelt hij over de kennis die nog mist als het om de bodem gaat en wat er nodig is in het onderwijs om deze belangrijke kennis en inzichten ingebed te krijgen.

Kruidenrijk grasland

Anne Jansma van Hogeschool Van Hall Larenstein gaat in vier video's uitvoerig in op kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is belangrijk voor biodiversiteit, maar ook voor koegezondheid. Hij laat zien wat resultaten zijn van meerjarig onderzoek naar kruidenrijk grasland op de gezondheid van koeien en wat resultaten zijn als je kruidenrijk grasland vergelijkt met intensief beheerd grasland. Uiteraard komen adviezen voor aanleg en beheer van kruidenrijk grasland ook aan bod.

Weidevogels

Beheermaatregelen in grasland zijn ook belangrijk voor de bescherming van weidevogels. Astrid Manhoudt van Hogeschool van Hall Larenstein gaat in twee video's in op het belang van weidevogels en welke beheermaatregelen je in het boerenland kunt uitvoeren.

Binnen natuurinclusieve landouw kun je op meer fronten werken aan verbetering van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door te denken aan de insecten. Omdat de insectenbiodiversiteit sterk onder druk staat, maken Kars Veling en Anthonie Stip van de Vlinderstichting in hun bijdrage duidelijk hoe je de insectenstand in het boerenland kunt meten.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)