Nieuws

Vier nieuwe online cursussen over bio-economy van ABBEE

Samenvatting
  • Onderwerp
    Online Cursussen Bio-Economy ABBEE
Bekijk de bronnen
Tijdens het European Bioeconomy University Scientific Forum worden 4 online cursussen over de bio-economie gelanceerd door ABBEE. Verschillende universiteiten hebben hun krachten gebundeld om de transitie naar een Europese biobased economy te versnellen.

Zes Europese universiteiten hebben hun krachten gebundeld onder de noemer EBU (European Bioeconomy University) om het groene onderzoek en onderwijs dat nodig is voor de omslag naar een bio-economie naar een hoger plan te tillen. De Nederlandse onderzoekers van Wageningen University & Research zijn als partner bij dit samenwerkingsverband betrokken, en hebben samen met de Duitse, Oostenrijkse, Franse, Italiaanse en Finse collega's vier online cursussen op Msc. niveau ontwikkeld.

ABBEE

Deze cursussen op Master-niveau zijn ontwikkeld binnen het Erasmus-Plus Strategisch Partnership met de naam ABBEE. Dit staat voor Accelerating the transition towards the Bio-Based Economy via Education. Door Europese studenten de juiste tools en laatste kennis over de Bio-Based Economy in handen te geven moet de transitie naar biobased in een stroomversnelling terecht komen.

De Europese ambitie voor bio-based is hoog. Hoe gaan de zes universiteiten van EBU hier invulling aan geven? De focus ligt op de volgende drie punten:

  • Het opleiden van een nieuwe generatie van Europese deskundigen
  • Het bevorderen van baanbrekend, relevant en verantwoord onderzoek
  • De overdracht van kennis naar de samenleving en de economie

EBU Scientific Forum

Het EBU is in de zomer van 2019 van start gegaan en organiseert nu een tweedaags scientific forum op 22 en 23 september. De agenda is hier te vinden. De eerste dag is openbaar en staat in het teken van het delen van de resultaten en ontwikkelingen. De tweede dag is alleen intern voor de mensen van de zes betrokken universiteiten staat in het teken van samenwerking.

Wil je meer weten over de vier cursussen bio-economie? Op 22 september 2021 is een online workshop (Engelstalig) over bioeconomy onderwijs tijdens het Scientific forum voor iedereen toegankelijk na aanmelding via deze link.

(Foto: Shutterstock)