Nieuws

Vier universiteiten werken aan ‘the internet of plants’

Op afstand meten of een plant water nodig heeft. Wat de weersomstandigheden zijn. Of hoe de groei vordert. Het kan straks allemaal en misschien nog wel meer. Vier technische Universiteiten, waaronder Wageningen UR, werken aan een ‘cyberplant’. Hierdoor kan nog doelmatiger worden gekweekt. De sensoren zullen bovendien waardevolle data leveren over klimaat, weer en milieu.

Het 'internet of plants' wordt ontwikkeld in het kader van het Plantenna-programma. Daarbij worden met nieuwe sensortechnologie metingen gedaan en planten met internet verbonden om gegevens te verzamelen.

Beter voorspellen

Zo'n met botanische sensoren uitgeruste plant – een 'cyberplant' – kan informatie leveren over het vochtgehalte, de celsamenstelling en de kwaliteit van het gewas zelf, maar ook over omgevingsfactoren als bodem- en luchtkwaliteit, windsnelheid, zonnesterkte of regenval.

Met snelle en betrouwbare gegevens over de toestand van de plant kunnen gewassen tijdig bewaterd en efficiënter bemest worden. Nauwkeurige weersvoorspellingen kunnen de landbouw helpen om tijdig te zaaien of oogsten. Met betere milieumonitoring kan ook op langere termijn worden gewerkt aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Onderzoekers van de vier universiteiten – de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen Universiteit – hebben de handen ineen geslagen om deze baanbrekende cyberplanttechnologie mogelijk te maken.

(Bron: Nieuwe Oogst)