Nieuws

Vijf uitdagingen voor landbouw- en voedselbeleid

De focus van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet breder. Het gaat niet alleen om landbouwproductiviteit en voedselzekerheid. Er liggen meer uitdagingen zoals klimaatverandering, gezond voedsel en ongelijkheid. Louise Fresco en Krijn Poppe bepleiten een geïntegreerd landbouw- en voedselbeleid.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU (GLB, of CAP, Common Agricultural Policy) was lang gericht op zekerstellen van de voedselvoorziening van burgers en inkomensgarantie voor de boeren. Dat beleid is in de loop der jaren veranderd door maatschappelijke opvattingen. Nu maakt plattelandsontwikkeling en innovatie ook deel uit van het beleid en in de discussie over het nieuwe beleid is er aandacht voor duurzaamheid van de voedselproductie.

Maar als het aan WUR-bestuurders Louise Fresco en Krijn Poppe ligt, wordt de focus veel breder. Ze bepleiten een geïntegreerd landbouw- en voedselbeleid gebaseerd op vijf pijlers, zo blijkt uit hun position paper 'Towards a Common Agricultural and Food Policy'. Op vrijdag 9 september gaf Louise Fresco in Burssel de Mansholt-lezing over dit onderwerp.

Uitdagingen

Er zijn meer uitdagingen voor het landbouwbeleid dan duurzame productie en voedselzekerheid, aldus de WUR. In de position paper worden vijf uitdagingen genoemd: voedingsveiligheid en –zekerheid, klimaatverandering en water- en energieverbruik, ecologische impact, een gezond eetpatroon om langer en gezonder te leven en ongelijkheid.

Wil je een beleid vormgeven dat antwoord geeft op die uitdagingen, dat inspeelt op de bezorgdheid onder consumenten over de voedselketen, dan kun je dat niet alleen met boeren doen. Je moet ook consumenten-ngo's en maatschappelijke organisaties erbij betrekken. Je zult alle stakeholders bij de discussie over een geïntegreerd landbouw-en voedeslbeleid moeten betrekken, aldus de WUR.

Pijlers

Fresco en Poppe bepleiten een landbouwbeleid dat gebaseerd is op vijf pijlers. Naast een pijler voor inkomenssteun en risicobeheer om de voedselzekerheid te garanderen, noemen ze ook pijlers voor maatschappijvraagstukken en ecosysteemdiensten en plattelandsontwikkeling.

De consument krijgt een belangrijke rol in een vierde pijler die gericht is op consumenten, retail en voedselindustrie met als doel iedereen gezonder en klimaatvriendelijker te laten eten. En een vijfde pijler richt zich op monitoring, reflectie en onderzoek. Dat is nodig om een meer geïntegreerd en complex beleid te evalueren.

(Bron foto: Thinkstock)