Nieuws

Virussen en feromonen tegen fruitmot

De aantasting door fruitmot - wereldwijd de belangrijkste plaag op appel - neemt toe. Er zijn nieuwe bestrijdingsstrategieën die gebruik maken van feromonen of voor de mot schadelijke virussen.

Fruitmot (Cydia pomonella) is een schadelijk insect. De eerste vrouwelijke motjes die in mei verschijnen, zetten hun eieren af op bladeren en vruchten. De larve, een rups, vreet zich in de nog jonge vrucht tot aan het klokhuis. Aangetaste vruchten vertonen een roodkleuring rond het boorgat en vallen vroegtijdig af. De schade door fruitmot op appel en peer neemt de laatste jaren toe.

Bestrijding van dit insect met insecticiden is mogelijk, maar is vanwege achterblijvende residuen van de bestrijdingsmiddelen nadelig voor de voedselveiligheid. Er is een toenemende vraag naar residuvrij fruit. Bovendien blijkt de effectiviteit van in Nederland toegelaten middelen maar matig te zijn. Alternatieve middelen zijn een bespuiting met het 'Cydia pomonella granulose virus', een voor de rups ziekmakend biologisch middel, of een feromoon dat zorgt voor verwarring van mannetjes zodat minder vrouwtjes bevrucht worden.

Strategieën

Het Productschap Tuinbouw heeft verschillende bestrijdingsstrategieën op een rij gezet. Bestrijding van de fruitmot met feromonen, virussen of een combinatie ervan is goed mogelijk wanneer er nog niet te veel schade is. Bij overschrijding van hogere schadedrempels is inzet van insecticiden (Insegar) noodzakelijk.

Schadedrempel fruitmot

Minder dan 0,5% aantasting

0,5% tot 1,0% aantasting

Meer dan 1,0% aantasting


Strategie

Alleen feromoonverwarring of alleen virsbespuitingen

Feromoonverwarring gecombineerd met virusbespuitingen

Feromoonverwarring en virusbespuitingen en enkele gerichte bespuitingen met Ingesar


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)