Nieuws

Virusziekte CAE bij geiten laat zich lastig aantonen

De virusziekte CAE bij geiten is zeer besmettelijk en lastig aantoonbaar. Geiten laten soms lange tijd geen ziekteverschijnselen zien. Het virus lijkt zich te verstoppen. Wordt het toch aangetoond, dan verliest een geitenhouder zijn CAE-vrije status.

CAE (Caprine arthritis encephalitis ) is een besmettelijke hersen- en gewrichtsaandoening bij geiten. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en zorgt dat de weerstand van geiten langzamerhand afneemt. Je ziet dat geiten langzaam vermageren. Daarnaast zie je soms verschijnselen als gewrichtsontsteking of dikke knieën, harde uiers en longproblemen. Het probleem is dat het virus lange tijd latent aanwezig kan zijn, zonder dat je iets merkt. Soms is er bij een koppel in de stal een besmetting aanwezig, maar zie je niks, behalve misschien een achterblijvende melkproductie.

CAE-certificering

Het feit dat het virus zich kan verstoppen, maakt beheersing lastig. In 1982 werd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een CAE-bestrijdingsprogramma opgezet. Een van de pijlers van dat programma is een CAE-vrije certificering van bedrijven. Die bedrijven zijn gegarandeerd vrij van CAE, maar steeds vaker blijkt dat die bedrijven hun CAE-vrije status kwijt raken, zo is te lezen in het artikel 'CAE niet langer onder de radar' in vakblad Geitenhouderij.

Steekproef

Het virus is lastig aan te tonen. Daarom wordt bij bedrijven die zich melden voor een CAE-certificering uitvoerig onderzoek uitgevoerd via een zeer uitgebreide steekproef. Uitgangspunt bij die test is dat het virus - in geval van besmetting bij een half procent van de dieren - met 95% zekerheid aangetoond moet worden. Toch kan het zijn dat het virus niet gevonden wordt, terwijl er wel besmette dieren zijn. Daarom wordt er als aanvullende test geëxperimenteerd met tankmelkonderzoek.

Maatregelen

Er zijn verschillende manieren om besmetting te voorkomen. Het virus is zeer besmettelijk en wordt in alle lichaamsvloeistoffen uitgescheiden. Overdracht vindt vooral via direct contact plaats. Het virus kan zich bij uitademen ook enkele meters via de lucht verspreiden. Het vakblad noemt verschillende maatregelen. Contact met besmette bedrijven moet je voorkomen. Omdat moederdieren het virus ook op lammeren kan overdragen, verdient moederloze opfok de voorkeur.

Ervaring leert dat je koppels CAE-vrij kunt maken door elke geit te testen en die bij positieve uitslag te ruimen. De kans op succes is het grootst wanneer de infectiedruk lager is dan 10 tot 15%. Meestal zal zo'n traject minstens een jaar in beslag nemen.

(Bron foto: PublicDomainPictures.net)