Menu
Nieuws

Visbemonstering aan de hand van DNA-stukjes

Om de ecologische kwaliteit van water te meten, worden visbemonsteringen uitgevoerd met fuiken of electrovisserij. Maar je kunt ook DNA-stukjes in het water analyseren.

false