Nieuws

Vissen in de Marker Wadden

visonderzoek - Aleksei Smyshliaev via Istock
Bron foto: Aleksei Smyshliaev, Istock (Istock licentieovereenkomst voor content)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Marker Wadden, visstand, onderzoek, meerjarig
  • Interessant voor
    onderzoekers, beleidsmakers, (sport)vissers, tereinbeheerders
Bekijk de bronnen
Sportvisserij Nederland onderzocht de ontwikkeling van de visstand in de Marker Wadden. In de periode van 2018-2022 vonden zij 25 soorten waarvan 18 soorten in het gebied opgroeide. Het onderzoek ‘de ontwikkeling van de visstand rond Marker Wadden’ vormt het eindrapport na 5 jaar monitoring.

In 2018 startte het onderzoek. Twee jaar eerder begon de aanleg van de Marker Wadden: een eilandenarchipel in het oosten van het Markermeer. De eilanden werden aangelegd om de ecologie van het meer te verbeteren. Het meer is door de aanleg van dammen en dijken sterk gereguleerd en bevat nauwelijks natuurlijke oevers. Hierdoor ontbreekt het aan een natuurlijk leefgebied voor planten en dieren

Om de ontwikkeling van het gebied na aanleg te monitoren liep van 2018 tot 2022 het Kennis- en Evaluatieprogramma Marker Wadden (KIMA). Het onderzoek binnen dit programma was opgebouwd rond de thema’s: ecosysteem van waarde, bouwen met slib & klei en adaptive governance. De resulaten van dit onderzoek zijn samengebracht in het syntheserapport KIMA, dat eind 2022 tijdens de Marker Wadden conferentie gepresenteerd werd.

Visstand

Visstand is een belangrijke indicator binnen het thema ecosysteem van waarden. Sportvisserij Nederland deed in de periode van 2018-2022 onderzoek naar de visstand in de Marker Wadden. De focus van dit onderzoek lag op de geschiktheid van oevers voor jonge vissen en de toegevoegde waarde van de wadden door de tijd heen.

Het aantal vissoorten dat in de onderzoeksperiode gevangen werd steeg van 16 naar 25. Niet alle soorten werden elk jaar opnieuw aangetroffen. Onderzoekers troffen ook jonge vissen aan die rond de eilanden zijn geboren en opgegroeid.

Betekent dit dat de huidige visstanden een ecosysteem van waarde vormen? Het rapport stelt dat er nog werk aan de winkel is. De gevonden soorten komen namelijk weinig voor en hebben lage eisen aan hun habitat. De aanleg van vooroevers biedt kansen. Op voorovers kan rietmoeras en onderwatervegetatie groeien wat zorgt voor een beter paai- en leefgebied voor vissen.

Hoe verder

Het eerste onderzoeksprogramma waarbij het onderzoek ‘de ontwikkeling van de visstand rond Marker Wadden’ is in 2022 afgerond. Maar het onderzoek naar vis rond de Marker Wadden stopt niet. Wil jij weten hoe onderzoek naar vissen in de Marker Wadden eruit ziet? Lees dat het artikel “Op een onbewoond eiland: vismonitoring op de Marker Wadden” waarin de Resource, een onafhankelijk nieuwsmedium voor studenten en medewerker van Wageningen University and Research (WUR), een etmaal op pad ging met onderzoekers van Wageningen Marine Research.