Nieuws

Vissen met pulskor stap voorwaarts

Bij pulsvissen, of het vissen met een pulskor gebruik je stroomstootje om platvissen - die in de zeebodem leven - op te schrikken en te vangen. De technologie biedt veel perspectief, maar er is nog te weinig bekend over gevolgen op grote schaal.

Platvis als tong en schol graven zich in in de zeebodem. Wil je ze vangen, dan moet je ze opschrikken. Vissers gebruiken daarvoor een boomkor, die zware kettingen over de zeebodem sleept. Die kettingen woelen de zeebodem om zodat niet alleen de platvissen in het net komen, maar ook andere dieren zoals zeester, krab en schelpdieren. Met pulsvissen wordt een pulskor gebruikt. Door elektrische stroomdraden over de bodem te slepen, schrik je de platvissen ook op, maar je woelt de bodem minder om. Zo worden er minder bodemdieren gevangen. Een ander voordeel is dat vissen met een pulskor lichter is, je gebruikt daardoor minder brandstof en de CO2-uitstoot is lager.

Toekomst

Wageningen World legt in een artikel 'Vissen met stroom' uit hoe het pulsvissen werkt. Ook het Wagenings universiteitsblad Resource besteedt in een artikel 'Heeft pulsvissen de toekomst' aandacht aan deze nieuwe technologie. De verwachting is dat deze technologie een stap voorwaarts is, schrijft Resource, maar er is er nog weerstand.

Vragen

De Europese Unie heeft pulsvissen nog niet toegelaten, behoudens een ontheffing voor maximaal 5% van de vissers. De overwegingen zijn dat er nog te weinig bekend is voor de gevolgen op grote schaal. Wat doet de stroom met de dieren? Hoe zit het met de gevoeligheid van vissoorten voor de pulsen? En wat is de invloed op het gedrag van haaien en roggen? Dat zijn soorten die een elektrisch zintuig hebben.

Onderzoek

Twee promovendi doen daarom onderzoek naar het effect van pulsvissen. Pim Boute onderzoekt het effect van de blootstelling van vissen aan de stroomstootjes. En Justin Tiano onderzoekt de effecten op het zee-ecosysteem en dan in het bijzonder op het bodemleven. De onderzoeksprojecten lopen nog tot 2019. De resultaten zullen de wetenschappelijke basis vormen voor een Europees besluit over de toekomst van het pulsvissen. VisNed, de brancheorganisatie van Nederlandse kottervissers, maakt zich sterk voor de acceptatie van deze technologie.

(Bron foto: Shutterstock)