Menu
Nieuws

Visverbod: geen uitkoop of nadeelcompensatie

‘Ik vind dat de overheid geen bedrijven moet uitkopen of de financiële gevolgen van slechte ondernemersomstandigheden voor haar rekening zou moeten nemen’, stelt Sharon Dijksma in een kamerbrief over de voorgenomen vangstverboden op schubvis in het IJsselmeer.

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

Publicaties

(5)