Nieuws

Vitaal gewas begint bij de wortels

Experts, stelt Onder Glas, menen dat een vitaal gewas begint bij de wortels: het 'hart van de plant'. In de septembereditie dan ook uitgebreid aandacht voor substraat en alles wat daarmee samenhangt.

Twee artikelen beschrijven praktijkproeven en/of ervaringen met steenwolsubstraat. In het artikel 'Eén plant per substraatunit geeft 4 tot 7% meeropbrengst bij tomaat' wordt een proef beschreven waarin elke tomatenplant haar eigen substraatmat krijgt.

Steenwol

Doordat de plant haar eigen mat heeft ondervindt zij 'ondergronds' geen concurrentie van andere planten. De watergift moet wel worden aangepast: zo vindt extra watergift aan het eind van de dag plaats en neemt de plant 3 tot 6% meer water op. Door de extra watergift krijgt de plant meer groeikracht en wordt meer vocht naar de vruchten gestuurd, met een hoger vruchtgewicht als resultaat. Bij een 'normale mat' is dergelijke watergift niet mogelijk: het ruïneert het wortelgestel.

In het andere artikel over steenwol ('Vraag naar goed stuurbaar blok met stevigere structuur neemt toe') is te lezen naar een nieuw substraatblok. Onder Glas meldt dat het nieuwe blok bij doormeting een betere doorworteling vertoont dan bij bestaande typen. 'Bovendien zitten de wortels door het hele blok heen en niet vooral onderin'.

Organisch: rijk bodemleven

Substraatkeuze, zo blijkt ook uit het artikel 'Crazy roots is hardnekkig probleem, maar begrip groeit', is van groot belang. Bijvoorbeeld om overmatige wortelgroei bij tomaat, komkommer en aubergine tegen te gaan. De veroorzaker van deze wortelgroei (Crazy roots) is de bacterie Agrobacterium rhizogenes. In Onder Glas is te lezen dat dit in alle substraten zit.

Een onderzoeker heeft echter ontdekt dat op organisch substraat minder snel problemen ontstaan met deze bacterie dan het geval is op steenwol. Volgens de onderzoeker komt dit dankzij het rijkere bodemleven in organisch materiaal. (Zie voor uitleg over Crazy roots ook 'Overmatige wortelgroei' in de Beeldenbank ziekten, plagen & onkruiden).

Ziekenhuisachtige toestanden

Een anonieme teler stelt in voornoemd artikel: 'we zijn zo steriel gaan werken dat er misschien te weinig bodemleven meer over is'. In dat verband spreekt hij over ziekenhuisachtige toestanden. Dat het ook anders kan, dat chemische middelen helemaal/deels overbodig kunnen worden, is te lezen in het artikel 'Met goede bacteriën en schimmels win je de oorlog in de mat'.

Te lezen is over een kweeksysteem dat bestaat uit micro-organismen, organische materialen en coaching. Een adviseur vertelt: 'Voorheen leefde het idee dat het milieu in de mat steriel moest zijn. Daarvan stappen wij nu juist af'. Proactief is daarbij het toverwoord, in plaats van reactief. Te lezen is over het type bacteriën en schimmels die preventief in de mat worden ingebracht. Onder Glas: 'Die lijken een sterkere plant op te leveren, die weerbaarder is tegen ziekten'.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(4)