Nieuws

Vitale bestrijdingssystemen met weerbare planten en roofmijten

Met het 'standing army principe', een leger van roofmijten dat klaarstaat om tripsen aan te pakken, kun je je gewas gezond houden. Daarnaast kun je de weerbaarheid van planten versterken. Er is steeds meer bekend over de afweersystemen van planten. Bestrijding van ziekten en plagen kun je op veel manieren aanpakken.

Dat je natuurlijke vijanden als roofmijten en sluipwespen kunt inzetten om plagen te onderdrukken, is al lang bekend. In de glastuinbouw is al decennia lang ervaring opgebouwd. Maar de inzet van natuurlijke vijanden blijft lastig, zegt onderzoeker Gerben Messelink in Vakblad Onder Glas. Het is vooral lastig een goed biologisch evenwicht op te bouwen. Messelink en Ada leman hebben onderzoek gedaan naar bestrijding van Californische trips met de roofmijt Amblyseius swirskii.

Biologisch evenwicht

Is er een biologische evenwicht tussen de aantallen roofmijten en Californische trips, dan functioneert zo'n bestrijdingssysteem goed. Maar als het aantal tripsen nog klein is, dan wordt het lastig een vitale populatie roofmijten op te bouwen. En juist zo'n vitale populatie kan een tripsenbesmetting goed onderdrukken. Je kunt roofmijten bijvoeren met stuifmeel, maar daar profiteren de tripsen ook weer van. In het artikel 'Roofmijten bijvoeren met stuifmeel helpt bij totaalaanpak trips' laat vakblad Onder Glas zien voor welke dilemma's de onderzoekers staan om een vitale populatie op te bouwen.

Plantweerbaarheid

Een heel andere aanpak is gericht op de versterking van het afweersysteem van de plant. Planten blijken zich te kunnen verzetten tegen infecties van schimmels. Er zijn verschillende afweersystemen bekend, zo blijkt uit het onderzoek van Jantineke Hofland en Luc Stevens van Wageningen University & Research. Er is een salicylzuur-route die een rol speelt bij de werbaarheid tegen biotrofe schimmels zoals meeldauw die op groene bladeren leeft. In het andere afweersysteem, via de jasmonzuur-route, reageert de plant op op nectrotrofe scimmels, zoals Botrytis die op afstervend materiaal leeft. Verschillende factoren beinvloeden die afweersystemen. Belichting met rood en verroodlicht kan de weerbaarheid van de plant versterken.

Afweersystemen

Na twee jaar onderzoek weten de onderzoekers ongeveer hoe de afweersystemen werken, maar ze hebben nog veel vragen, zo blijkt uit het artikel 'Alerte plant kan een aanval van schimmels weerstaan'. Hoe stimuleer je de afweer het beste? Welke stoffen werken als primers? Hoe kun je de planten het best belichten? Welke verhouding rood en verrood licht moet je gebruiken? En wat zijn verschillen tussen gewassen? Het onderzoek naar weerbaarheid gaat een nieuwe fase in.

(Bron foto: Shutterstock)