Nieuws

Vitamines en mineralen: hoeveel is gezond?

Vitamines, mineralen en spoorelementen zijn voedingsstoffen die we nodig hebben om gezond te blijven. Maar hoeveel heb je van welke stof nodig? Het Voedingscentrum geeft een overzicht en licht de normen toe.

Microvoedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen, komen in kleine hoeveelheden voor in voedingsmiddelen en dranken. Ons lichaam kan de stoffen niet zelf aanmaken, met uitzondering van vitamine D en K. Om te weten hoeveel van deze stoffen gezonde mensen nodig hebben, zijn voedingsnormen vastgesteld. De factsheet van het Voedingscentrum 'Aanbevelingen voor vitamines, mineralen en spoorelementen' geeft een overzicht van de voedingsnormen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.

Dagelijkse portie

In een tabel geeft het Voedingcentrum per vitamine, mineraal of sporenelement de aanbevolen hoeveelheid voor elke leeftijdsgroep, voor zover normen beschikbaar zijn. Ook wordt uitgelegd hoe die hoeveelheden berekend worden en wat de verschillende afkortingen betekenen (‘aanbevolen hoeveelheid’, ‘adequate inname’ en ‘aanvaardbare bovengrens’).

Oude normen

De Gezondheidsraad stelt de Nederlandse voedingsnormen vast. Een deel van die richtlijnen is echter verouderd, is te lezen in de factsheet. Ook bestaat er van sommige voedingsstoffen nog geen Nederlandse norm. Tot de Gezondheidsraad nieuwe Nederlandse voedingsnormen vastgesteld heeft, gebruikt het Voedingscentrum voor sommige stoffen buitenlandse normen. Die zijn onder meer afkomstig van de Scandinavische Nordic Council (NC) en de European Food Safety Authority (EFSA).

Halverwege 2015 zal de EFSA klaar zijn met het vaststellen van de voedingsnormen voor alle vitamines, mineralen en spoorelementen, schrijft het Voedingscentrum. Op basis daarvan zal de Gezondheidsraad een advies opstellen voor nieuwe Nederlandse voedingsnormen.

Alles over vitamines

Op de website van het Voedingscentrum zijn alle 13 vitamines in een online encyclopedie te vinden. Van elke stof staat beschreven wat de functie is in het lichaam, welke voedingsmiddelen de vitamine bevatten, wat er gebeurt tijdens bereiding en wat de gezondheidseffecten zijn.


(Bron foto: Thinkstock)